Blog

ATS na konferencji Industry Connect: Utrzymanie Ruchu & Diagnostyka

Przedstawiciele ATS Service uczestniczyli w konferencji Industry Connect: Utrzymanie Ruchu & Diagnostyka. Konferencja skupiła się na aktualnych trendach, technologiach i narzędziach związanych z utrzymaniem ruchu. Omówiono praktyczne zastosowania automatyzacji w procesach magazynowych, w tym technologie transportu wewnątrz magazynu, wykorzystanie sztucznej inteligencji do optymalizacji rozmieszczenia produktów oraz integrację Internetu Rzeczy (IoT) w intralogistyce.

Cyberbezpieczeństwo w inteligentnych magazynach było istotnym zagadnieniem, a prezentacje skupiły się na algorytmach sztucznej inteligencji dotyczących alokacji zasobów i efektywności operacji magazynowych.

W trakcie konferencji poświęcono sporo czasu Przemysłowi 4.0, omawiając zmiany w organizacji i zarządzaniu magazynem przy wykorzystaniu dostępu do Internetu. W dziedzinie technologii przewozów przedstawiono innowacje, takie jak implementacja urządzeń z oprogramowaniem IoT oraz bezdotykowe systemy napędowe. Duże znaczenie przywiązano do diagnostyki i utrzymania ruchu w inteligentnych magazynach, ze szczególnym naciskiem na eliminację zużycia mechanicznego poprzez wprowadzenie nowoczesnych systemów napędowych.

Na zakończenie konferencji poruszono kwestie integracji intralogistyki z zarządzaniem łańcuchem dostaw oraz strategie optymalizacji systemów dostaw i dystrybucji. Podkreślono również wartość ergonomii i roli pracowników w procesach optymalizacji.

Konferencja Industry Connect była inspirującym wydarzeniem, które dostarczyło uczestnikom praktycznej wiedzy i perspektyw na przyszłość branży.