Consulting

Consulting

Business, Technology, Internet and network concept. Young businessman working on a virtual screen of the future and sees the inscription: audit
 • Strategia zarządzania majątkiem i UR
 • Organizacja zarządzania majątkiem i UR
 • Zarządzanie cyklem życia majątku
 • Zarządzanie inwestycją (zarządzanie portfolio projektów inwestycyjnych)
 • Zarządzanie projektem inwestycyjnym o charakterze technicznym (postaw nam fabrykę/linie produkcyjną)
 • Struktura kosztów zarządzania majątkiem technicznym
 • Strukturyzacja klasyfikacja paszportyzacja priorytetyzycja
 • Reakcyjne UR (doskonalenie w tym obszarze jest jak najbardziej możliwe) historia wskaźniki analizy
 • Wdrażanie i optymalizacja Predykcyjne UR
 • Remonty i modernizacje (planowanie budżetowanie realizacja rozliczanie)
 • Zapewnienie bezpieczeństwa przetwarzanych informacji w systemach OT
 • Audyt utrzymania ruchu
 • Lean
 • Strategia utrzymania ruchu
 • Program wdrożenia i rozwoju UR
 • Struktura procesów
 • Struktura kosztów zarządzania majątkiem i UR
 • Zmianowość w firmie
 • Audyt bezpieczeństwa i środowiskowy
 • Program poprawy bezpieczeństwa w pracy
 • Optymalizacja logistyki UR
 • Strukturyzacja i priotyteryzacja majątku
 • Wdrażanie i optymalizacja prewencyjnego UR
 • Zarządzanie efektywnością (KPI)
 • Zarządzanie gospodarką magazynową
 • Outsourcing – zarządzanie podwykonawcami i dostawcami
 • Zarządzanie i optymalizacja magazynu cz. zamiennych
 • Dobór i wdrożenie CMMS
 • Mapowanie strumienia wartości
 • Result Driven Asult Managment (RDAM)