Metrologia maszyn

Metrologia maszyn

metrologia maszyn

Pomiary geometrii obrabiarek CNC oraz konwencjonalnych.

Oferujemy badanie parametrów przemieszczania liniowego osi za pomocą interferometru laserowego oraz interpolacji kołowej za pomocą systemu ballbar dla obrabiarek CNC.

Wykonujemy również pomiary i ustawienie geometrii maszyn konwencjonalnych.

Jeśli dokładność twojej maszyny spada, produkuje coraz więcej niedoróbek to badanie geometrii może rozwiązać twój problem. Badanie takie pozwala na określenie źródła problemów i naprawę.

Pamiętaj tylko regularna kontrola, pozwoli Ci na otrzymywanie wysokiej jakości produktów przy obniżeniu kosztów związanych z potencjalnymi awariami.

Kompleksowe usługi pomiarów pirometrycznych urządzeń do obróbki cieplnej metali.

Zakres wykonywanych badań:

  • test jednorodności temperatury (według wymagań i normy klienta) – TUS,
  • test dokładności systemu – SAT,
  • kalibracja torów pomiarowych termoelementów,
  • kalibracja torów pomiarowych ciśnienia/próżni.

Urządzenia wykorzystywane w pomiarach i badaniach spełniają wymagania normy AMS2750E oraz łańcuch śledzenia wstecznego do wzorca państwowego Polskiego Centrum Akredytacyjnego.

Dla klienta dostarczany jest pełny pakiet raportów końcowych z TUS, SAT, kalibracji oraz komplet świadectw/certyfikatów kalibracji poszczególnych urządzeń oraz wszystkich termoelementów wykorzystywanych w badaniach i pomiarach.