Serwis maszyn / UR

Serwis maszyn / UR

CNC machine setup programming control with G-Code concept.

Zagadnienia związane z podniesieniem dostępności maszyn i systemów technicznych przy jednoczesnym utrzymaniu a niekiedy nawet przy obniżeniu kosztów eksploatacji staja się tematem, któremu poświęca się coraz więcej uwagi. Kluczowa role w metodach doskonalenia w tym zakresie jest efektywne zarządzanie działaniami prewencyjnymi w utrzymaniu ruchu.

Opracowanie i wdrożenie właściwych metod utrzymania dla poszczególnych maszyn i systemów gwarantuje:

 • Zwiększenie lub utrzymanie niezawodności maszyn,
 • Lepszą organizację pracy – mniej „gaszenia pożarów”,
 • Zmniejszenie kosztów UR,
 • Efektywne wykorzystanie personelu UR, zgodnie z umiejętnościami i kwalifikacjami.

W zakresie naszych usług znajdują się:

 • Naprawy i kalibracja maszyn konwencjonalnych oraz CNC
 • Remonty i naprawy obrabiarek CNC
 • Serwis obrabiarek konwencjonalnych
 • Pomiary elektryczne oraz termowizja
 • Audyty oraz dostosowanie maszyn do CE
 • Prewencyjne utrzymanie ruchu
 • Interwencyjne utrzymanie ruchu
 • Predykcyjne utrzymanie ruchu