Kontakt

Advanced Technical Services Sp. z o.o.

Advanced Technical Services Sp. z o.o.
35-016 Rzeszów, ul. Hoffmanowej 19

NIP: 5170374676, REGON: 364155522

KRS: 0000610941 Sad Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy – Krajowego Rejestru Sądowego

Biuro
tel.: +48 17 710 39 41
e-mail: biuro@ats-service.pl

Handel
e-mail: handel@ats-service.pl
mobile: +48 533 449 668

Mapa