Kontakt

Advanced Technical Services Sp. z o.o.

Advanced Technical Services Sp. z o.o.
35-016 Rzeszów, ul. Hoffmanowej 19

NIP: 5170374676, REGON: 364155522

KRS: 0000610941 Sad Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy – Krajowego Rejestru Sądowego

Administracja
tel.: +48 17 710 39 41
e-mail: biuro@ats-service.pl

Dział relokacji maszyn i urządzeń
e-mail: relokacje@ats-service.pl
mobile: +48 724 450 402

Dział serwisu maszyn i utrzymanie ruchu
e-mail: serwis@ats-service.pl
mobile: +48 601 685 549

Mapa