Serwis Urządzeń Transportu Bliskiego

Serwis Urządzeń Transportu Bliskiego

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 października 2003 roku w sprawie warunków dozoru technicznego w zakresie eksploatacji niektórych UTB, załącznik nr 2, pkt 8 i pkt 10 oraz Rozporządzeniem Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z 30 października 2018r. w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji, napraw i modernizacji urządzeń transportu bliskiego, urządzenia transportu bliskiego podlegają przeglądom konserwacyjnym.

Przeglądy konserwacyjne są często mylone przez użytkowników z przeglądami gwarancyjnymi. Przegląd konserwacyjny nie wynika z obowiązków narzuconych przez producentów urządzeń a z obowiązującego prawa!!!

Jako firma oferujemy wsparcie w całym procesie przeglądów konserwacyjnych UTB wraz z RESURSEM.

Począwszy od klasyfikacji, określamy czasookresy przeglądów aż wreszcie wykonujemy przeglądy oraz naprawy wraz z wpisem do odpowiednich dzienników konserwacji.

Wykaz urządzeń podlegających przeglądom konserwacyjnym:

  • Wciągniki i wciągarki z napędem ręcznym i mechanicznym
  • Suwnice
  • Żurawie
  • Podesty ruchome
  • Wózki widłowe
  • i inne.

Wykonujemy również naprawy i modernizacje wyżej wymienionych urządzeń.