Utrzymanie ruchu

Utrzymanie ruchu

Industrial 4.0 , Augmented reality concept. Hand holding tablet with AR service , maintenance application and calling technician for check destroy part of smart machine in smart factory background

OUTSOURCING UTRZYMANIA RUCHU

Zagadnienia związane z podniesieniem dostępności maszyn i systemów technicznych przy jednoczesnym utrzymaniu, a niekiedy nawet przy obniżeniu kosztów eksploatacji stają się tematem, któremu poświęca się coraz więcej uwagi. Kluczową rolę w metodach doskonalenia w tym zakresie jest efektywne zarządzanie działaniami prewencyjnymi w utrzymaniu ruchu.

„Wdrażając outsourcing, firma powinna osiągnąć korzyści, które mogą być zarówno ilościowe, jak i jakościowe. Te pierwsze to oczywiście optymalizacja i obniżenie kosztów. Natomiast korzyści jakościowe to wzrost poziomu dyspozycyjności urządzeń i poprawa bezpieczeństwa pracy”.

 

ZALETY OUTSOURCINGU UTRZYMANIA RUCHU

 • Możliwość skupienia się przedsiębiorstwa/organizacji na jej głównych celach
 • Niższe koszty w porównaniu z insourcingiem (HR, wyposażenie, szkolenia, absencje)
 • Mniejsza struktura organizacyjna – skuteczniejsze zarządzanie
 • Wyspecjalizowanie i dostęp do zewnętrznego know-how
 • Gwarancja ciągłości usługi w okresach urlopowych
 • Planowanie koniecznych napraw przed wystąpieniem awarii
 • Wyższa efektywność prac

W zakresie naszych usług znajdują się:

 • naprawy awaryjne maszyn,
 • wykonywanie czynności prewencyjnych maszyn,
 • analiza krytyczności – maszyn/części zamiennych,
 • analiza przyczyn źródłowych,
 • condition monitoring,
 • plany prewencyjne,
 • pomiary efektywności KPI,
 • zarządzanie cz. zamiennymi oraz maszynami w CMMS,
 • program wdrożenia i rozwoju Utrzymania ruchu
 • program zarządzania kompetencjami (Skills Matrix),
 • strategia zarządzania technicznego,
 • opracowanie i wdrożenie TPM.

Opracowanie i wdrożenie właściwych metod gwarantuje:

 • zwiększenie lub utrzymanie niezawodności maszyn,
 • lepszą organizację pracy – mniej „gaszenia pożarów”,
 • zmniejszenie kosztów UR,
 • efektywne wykorzystanie personelu UR, zgodnie z umiejętnościami i kwalifikacjami.

 

HYBRYDOWE UTRZYMANIE RUCHU

System ten polega na rozdzieleniu utrzymania ruchu na dwa działy z czego jeden, zajmujący się serwisem prewencyjnym jest wykonywany i zarządzany przez firmę zewnętrzną. Rozwiązanie to pozwala utrzymać obecną strategię zarządzania majątkiem technicznym bez konieczności odkładania prewencji na później.

Zalety Hybrydowego Utrzymanie Ruchu

 • Jasna i optymalna strategia
 • Przejrzysta alokacja kosztów
 • Brak wpływu czynników HR na plany prewencyjne
 • Konkretne i powtarzalne czasy przeglądów
 • Dostęp do szerokiego know-how (procesowego i roboczego)
 • Możliwość skupienia się na głównych celach organizacji