Utrzymanie ruchu

Utrzymanie ruchu

Industrial 4.0 , Augmented reality concept. Hand holding tablet with AR service , maintenance application and calling technician for check destroy part of smart machine in smart factory background

OUTSOURCING UTRZYMANIA RUCHU

Zagadnienia związane z podniesieniem dostępności maszyn i systemów technicznych przy jednoczesnym utrzymaniu, a niekiedy nawet przy obniżeniu kosztów eksploatacji stają się tematem, któremu poświęca się coraz więcej uwagi. Kluczową rolę w metodach doskonalenia w tym zakresie jest efektywne zarządzanie działaniami prewencyjnymi w utrzymaniu ruchu.

„Wdrażając outsourcing, firma powinna osiągnąć korzyści, które mogą być zarówno ilościowe, jak i jakościowe. Te pierwsze to oczywiście optymalizacja i obniżenie kosztów. Natomiast korzyści jakościowe to wzrost poziomu dyspozycyjności urządzeń i poprawa bezpieczeństwa pracy”.

 

ZALETY OUTSOURCINGU UTRZYMANIA RUCHU

 • Możliwość skupienia się przedsiębiorstwa/organizacji na jej głównych celach
 • Niższe koszty w porównaniu z insourcingiem (HR, wyposażenie, szkolenia, absencje)
 • Mniejsza struktura organizacyjna – skuteczniejsze zarządzanie
 • Wyspecjalizowanie i dostęp do zewnętrznego know-how
 • Gwarancja ciągłości usługi w okresach urlopowych
 • Planowanie koniecznych napraw przed wystąpieniem awarii
 • Wyższa efektywność prac

W zakresie naszych usług znajdują się:

 • naprawy awaryjne maszyn,
 • wykonywanie czynności prewencyjnych maszyn,
 • analiza krytyczności – maszyn/części zamiennych,
 • analiza przyczyn źródłowych,
 • condition monitoring,
 • plany prewencyjne,
 • pomiary efektywności KPI,
 • zarządzanie cz. zamiennymi oraz maszynami w CMMS,
 • program wdrożenia i rozwoju Utrzymania ruchu
 • program zarządzania kompetencjami (Skills Matrix),
 • strategia zarządzania technicznego,
 • opracowanie i wdrożenie TPM.

Opracowanie i wdrożenie właściwych metod gwarantuje:

 • zwiększenie lub utrzymanie niezawodności maszyn,
 • lepszą organizację pracy – mniej „gaszenia pożarów”,
 • zmniejszenie kosztów UR,
 • efektywne wykorzystanie personelu UR, zgodnie z umiejętnościami i kwalifikacjami.

 

 

 

HYBRYDOWE UTRZYMANIE RUCHU

System ten polega na rozdzieleniu utrzymania ruchu na dwa działy z czego jeden, zajmujący się serwisem prewencyjnym jest wykonywany i zarządzany przez firmę zewnętrzną. Rozwiązanie to pozwala utrzymać obecną strategię zarządzania majątkiem technicznym bez konieczności odkładania prewencji na później.

Zalety Hybrydowego Utrzymanie Ruchu

 • Jasna i optymalna strategia
 • Przejrzysta alokacja kosztów
 • Brak wpływu czynników HR na plany prewencyjne
 • Konkretne i powtarzalne czasy przeglądów
 • Dostęp do szerokiego know-how (procesowego i roboczego)
 • Możliwość skupienia się na głównych celach organizacji

Hybrydowe Utrzymanie Ruchu – nowa kategoria w serwisie maszyn i utrzymaniu ruchu.

Często nie zdajemy sobie sprawy z tego, że nowe rozwiązania mogą powstać na bazie istniejących usług. Hybrydowe Utrzymanie Ruchu to właśnie taki przypadek. Usługa ta była już realizowana na rynku, jednak dopiero niedawno została nazwana i wprowadzona do codziennego procesu pracy w działach technicznych utrzymania ruchu.

Hybrydowe Utrzymanie Ruchu vs. Serwis Maszyn

Serwis maszyn to szerokie i ogólne pojęcie, które obejmuje różne działania związane z utrzymaniem ruchu. Hybrydowe Utrzymanie Ruchu wprowadza pewną nowość i łączy odpowiedzialności związane z serwisem i utrzymaniem ruchu w jedno. Do tej pory firmy oferujące podobne usługi utrzymania ruchu sprzedawały je jako outsourcing kompetencji, czyli dostarczały pracowników specjalizujących się w określonych dziedzinach, takich jak automatyka czy mechanika. Natomiast ATS wprowadził hybrydowy model, w którym klient może wybrać konkretne elementy utrzymania ruchu do zlecania firmie, podczas gdy resztę zadań wykonuje samodzielnie. Klient zostawia np. u siebie reakcyjne utrzymanie ruchu czyli, np. awarie i drobne przeglądy, które są wykonywane codziennie albo raz na tydzień, natomiast ATS jako firma zewnętrzna realizuje duże przeglądy czy to linii produkcyjnych, czy pojedynczych maszyn. Są to najczęściej przeglądy kwartalne, półroczne, roczne, które wymagają wzmocnienia zespołu specjalistów.

Wymierna korzyść dla firm

Kilka miesięcy temu ATS Services wprowadził hybrydowe utrzymanie ruchu w jednej z firm w branży spożywczej. Przed wprowadzeniem hybrydowego utrzymania ruchu przeglądy zajmowały około 6-7 dni, a czas zatrzymania linii wynosił nawet 48 godzin. Dzięki zastosowaniu hybrydowego modelu, czas przeglądu skrócono do 4 dni, a czas zatrzymania linii do 2-6 godzin. Takie oszczędności czasu i pieniędzy są wymiernymi korzyściami dla firm korzystających z hybrydowego utrzymania ruchu. Bardzo ważne dla klienta jest to, że jego pracownicy nie byli oderwani od standardowych zadań, nie byli dedykowani do przeglądu więc mogli zajmować się bieżącymi pracami, czyli np. usuwaniem awarii czy optymalizacją na linii. To spowodowało, że firma weszła w stałą współpracę z ATS.

Kolejna taką firmą, która wdrożyła HUR jest odlewnia żeliwa z Niemiec, gdzie ATS przejął serwis prewencyjny. Wymierną korzyścią dla klienta jest to, że ATS działa w weekend. Zespół jest na miejscu już w piątek, natomiast pracę rozpoczyna w sobotę i kompleksowo realizuje serwis linii produkcyjnej. Ważnym elementem są tutaj stawki za usługę weekendową. Zatrudnienie w Niemczech firmy z Polski to oszczędność rzędu 40%, nie mówiąc już o tym, że serwis realizowany jest w czasie kiedy produkcja stoi stąd też nie ma konieczności dodatkowego zatrzymywania linii.

Czy ważna jest branża?

Nie ma jednoznacznej reguły dotyczącej preferencji branż w stosunku do hybrydowego utrzymania ruchu. Jednak im bardziej wyspecjalizowana branża i maszyny, tym bardziej podejście do serwisu jest hermetyczne. Rynek serwisowy przez wiele lat był mocno zepsuty przez nieuczciwe firmy, co powodowało nieufność wobec usług outsourcingowych. Jednak pandemia sprawiła, że firmy musiały się otworzyć na nowe rozwiązania, takie jak hybrydowe utrzymanie ruchu, w celu utrzymania ciągłości produkcji nawet w trudnych warunkach.

Przyszłość hybrydowego utrzymania ruchu

Usługa, hybrydowe utrzymanie ruchu jest już kompletnym rozwiązaniem. Obecnie firma ATS skupia się na poszerzaniu bazy klientów i promowaniu idei hybrydowego utrzymania ruchu w branży serwisowej w Polsce i za granicą.

Hybrydowe Utrzymanie Ruchu to innowacyjna usługa, która łączy odpowiedzialności związane z serwisem i utrzymaniem ruchu w jedno. Dzięki temu modelowi, firmy mogą skorzystać z korzyści, takich jak skrócenie czasu przeglądów i zatrzymania linii, optymalne wykorzystanie zasobów pracowniczych oraz oszczędności finansowe. Hybrydowe utrzymanie ruchu znajduje zastosowanie w różnych branżach i ma potencjał rozwoju. Proces nawiązywania współpracy z klientami polega na dostosowaniu się do specyfiki danej linii produkcyjnej i zapewnieniu wysokiej jakości serwisu. W przyszłości firma ATS planuje rozwijać hybrydowe utrzymanie ruchu poprzez pozyskiwanie nowych klientów i poszerzanie zasięgu usługi.

Link do patentu